Santiagoföreningen i Sverige


Julkrubba i Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola Rom. foto:HD Grahl

En God Jul och ett Gott Nytt r

tillnskas

alla medlemmar och fljare av Santiagofreningen

StyrelsenRom - den eviga staden

Se foton och reseberttelse frn freningens senaste resa


Välkommen till Santiagoföreningen

Santiagoföreningen verkar för en fördjupad kunskap om pilgrimsresors mål och mening och om den andlighet som inspirerar till sådana färder. Vi vill även söka väcka unga människors intresse för pilgrimsresor.

Föreningens medlemmar föreslår resmål och styrelsen, utarbetar förslag till lämplig resväg och besök vid intressanta platser. Resan upphandlas därefter av auktoriserad resebyrå, som också svarar för resegarantin.

Några människor på en klippa med hav och himmel i 
bakgrunden.

Domkyrkan i Santiago de Compostela, målet för Santiago-resorna. Foto: Manuel Pizarro

Santiagoföreningen i Sverige

  • startade som förening år 2002
  • deltar i årliga pilgrimsresor till Santiago de Compostela
  • deltar även i resor till Rom, Det heliga landet och andra pilgrimsmål
  • vill med resorna ge en andlig men även en kulturell upplevelse
  • har i dag cirka 140 medlemmar
  • är en katolsk förening, öppen även för icke-katoliker och sökare oavsett ålder.
©Santiagoföreningen i Sverige | info@santiagoforeningen.se | Publicerad 24 mar 2009 |