Santiagoföreningen i Sverige

Medlemskap

Vem kan bli medlem?

Medlem kan var och en bli som uppskattar föreningens inriktning och inte motsätter sig dess stadgar. Man behöver inte vara katolik för att bli medlem, men Santiagoföreningen är en katolsk förening, så vi förutsätter att medlemmarna respekterar den katolska kyrkan.

Hur blir jag medlem?

Medlem blir du genom att betala in medlemsavgiften, 150:- för enskild respektive 200:- för hushåll, på plusgiro 365070-2. (Glöm ej att uppge ditt namn och vad inbetalningen gäller!)

©Santiagoföreningen i Sverige | info@santiagoforeningen.se | Publicerad 24 mar 2009 |