Santiagoföreningen i Sverige

Diverse dokument

Här finns lite blandade dokument som kan vara av intresse. Vill du titta närmare på något kan du öppna det i ett nytt fönster genom att klicka på länken "Visa".

Vackert dekorerat papper med en del tryckt text samt namn och 
	datum i bläck.

Pilgrimsdiplom (Conpostelana Pergamin): ett intyg på att man tillryggalagt minst 12 mil på vägen till Santiago.
[Visa]


Framsida till stämpelpass med bild av en väg, text och 
	kontaktuppgifter.

Utsidan på varje vandrares personliga pilgrimspass. På detta pass står tryckt Sarria, vilket visar att vandringen startat vid denna stad.
[Visa]


Rutor, vari några stämplar.

Stämpelsida i pilgrimspasset.
[Visa]

Papper med kort tryckt text i vackert typsnitt 
	samt en namnteckning, dekorerat med santiagokorset, pilgrimssnäckan och staty av Sankt Jakob.

Diplom för gruppen, i detta fall Santiagoföreningen i Sverige.
[Visa]


Ifyllda kontaktuppgifter.

Vänster insida på det pilgrimspasset. Stämplarna får man vid varje "pilgrimsstation" man passerar och gäller vid ankomsten till Santiago de Compostela som bevis på att man färdats uppgiven sträcka och har rätt till diplom.
[Visa]


Rutor, vari några stämplar.

Nästa stämpelsida i pilgrimspasset.
[Visa]

©Santiagoföreningen i Sverige | info@santiagoforeningen.se | Publicerad 24 mar 2009 |