Santiagoföreningen i Sverige

Bakgrund

Kristenhetens tre främsta pilgrimsmål är Det Heliga landet, Rom och Santiago de Compostela i Spanien. I tider av krig och ofärd har ändå alltid något av pilgrimsmålen varit möjligt och någorlunda riskfritt att nå. Under medeltiden var Santiago (= Sankt Jakob), med aposteln Jakobs (förmodade) grav det främsta målet för pilgrimsresorna. Hit vallfärdade den helige Franciskus, heliga Birgitta, hennes make Ulf Gudmarsson samt hennes far, lagmannen Birger Persson.

I vår egen tids sekulariserade och jäktade västerland har intresset för pilgrimsresor fått en renässans, så ock i vårt land. Det visar på ett behov hos nutidsmänniskan av att få dra sig tillbaka, ge sig tid att i lugn och ro få tänka över sitt liv, reflektera, meditera och låta själen hinna ikapp. Man kan, vilket egentligen inte är så förvånande, se många även icketroende och agnostiker, på pilgrimsvandringar och kanske leder det också för några av dessa till ett möte med Gud, för det är i tystnaden vi är mest lyhörda för Guds röst.

Även Svenska kyrkan har engagerat sig för pilgrimsresor, främst inom Sverige och till Nidarosdomen (i nuvarande Trondheim), ett välbesökt medeltida pilgrimsmål.

Katolska pilgrimsresor har självklart, fast med ojämna mellanrum (sedan en bit in på 1900-talet) arrangerats från Sverige av olika eldsjälar och organisationer.

©Santiagoföreningen i Sverige | info@santiagoforeningen.se | Publicerad 24 mar 2009 |